วันพฤหัสบดีที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2550

....Emotion....

Emoticon เป็นสัญลักษณ์ที่คิดค้นเพื่อให้การสื่อสารทางอินเทอร์เน็ต โดยเฉพาะบริการ Chat กระทำได้ง่ายและสะดวก โดยสัญลักษณ์แต่ละชิ้น จะแทนการแสดงออกทางอารมณ์ลักษณะต่างๆ และเป็นการเพิ่มลูกเล่นให้กับการสื่อสาร สร้างสัมพันธภาพที่ดีต่อกันได้
:-)ยิ้ม
;-)ยิ้มและขยิบตา
:-(หน้านิ่วคิ้วขมวด
:-ยิ้มแบบเจื่อนๆ
:->อยู่ในอารมณ์ขันเล็กๆ
>:->อยู่ในอารมย์ไม่ชอบ
>;->ไม่ชอบเป็นอย่างมาก
>:-Cโกรธแล้วน่ะ
:)ฝืนๆ ยิ้ม
(-:สัญลักษณ์ของคนถนัดมือซ้าย
-oกำลังหาว
-ง่วงนอน
:-/งง
<> ไม่มีข้อคิดเห็นใดๆ
<>หัวเราะ
:-xห้ามพูด, ถูกปิดปาก
:-Pแลบลิ้น
:-9กำลังชำเลือง, หรือค้อนให้
C=:-)เป็นกุ๊กในครัว
*<:-)เป็นนางฟ้า
O:-)เป็นซานตาครอส
:-@ตระโกน
:-Oโอ้โฮ
[:-)ฟังเพลง (สวมหูฟัง)
:-*เปรี้ยวปาก
:-)~พ่นน้ำลาย
:~)เป็นหวัด
:'-)ร้องไห้ด้วยความสุข
:-Dหัวเราะใส่กัน
8-Oโอ้มายก๊อต
:---}พูดโกหก (จมูกยาว)

ไม่มีความคิดเห็น: